грузоперевозка опасных грузовМіжнародна доставка небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі – це предмети, речовини або рідини, які можуть завдати потенційної шкоди людському здоров’ю або майну під час доставки товарів.

Перевезення небезпечних вантажів передбачає дотримання єдиних правил, що застосовуються до транспортування товарів такого типу будь-яким видом транспорту.

Правила перевезення небезпечних вантажів регулюються ООН, ІАТА та кодексом Міжнародної морської організації. Дані акти описують, як потрібно обробляти, пакувати, маркувати і транспортувати такі вантажі.

Небезпечні вантажі: класифікація

Існує дев’ять класів небезпечних вантажів:

опасные грузы класса 1Клас 1: Вибухові речовини і матеріали

Матеріали або предмети, які швидко спалахують або вибухають внаслідок хімічної реакції. Вони завдають катастрофічних пошкоджень, виділяючи значну кількість звуку, газу, тепла та світла.

Підклас 1.1: Вибухові речовини з небезпекою вибуху масою. Є ймовірність знищення всього вантажу практично миттєво.

Підклас 1.2: Вибухові речовини з небезпекою розкидання. Або ж вибухонебезпечні, але можуть спричинити розкидання осколків.

Підклас 1.3: Пожежонебезпечні вибухові речовини. Можуть швидко займатися, частково вибухати, розкидуючи предмети, але не вибухають масою.

Підклас 1.4: Речовини або матеріали з невеликим ризиком займання або розкидання. Передбачають невисоку ймовірність вибуху, здебільшого, всередині вантажу, без вибухання вмісту упаковки і розкидання уламків.

Підклас 1.5: Нечутливі речовини з небезпекою вибуху масою. Нечутливі, але несуть загрозу вибуху масою. Необхідно ретельно дотримуватися оптимальних умов перевезення, щоб уникнути займання.

Підклас 1.6: Украй нечутливі матеріали, речовини. Низький потенціал займання, без загрози вибуху.

Небезпечні вантажі класу 1: боєприпаси, феєрверки, піротехніка, сигнальні ракети, детонатори, вибухівка, легкозаймисті речовини, тротил, циклон, ПЕНТ (поліетилен високої щільності).

опасные грузы 2 классаКлас 2: Гази

Субстанції, що перетворюються на газ при 20 °C і нормальному атмосферному тиску, речовини з тиском пари 300 кПа або вище при 50 °C, а також предмети, які містять дані речовини.

Підклас 2.1: Легкозаймисті гази. Займаються, контактуючи з джерелом вогню (ацетилен або водень) і змішуючись з повітрям (концентрація 12-13% за обсягом і тиском 101,3 кПа).

Підклас 2.2: Негорючі гази. Кріогенні газоподібні речовини і рідини -100 °C і нижче, ракетне паливо, зріджені, стислі в розчині гази, задушливі і окислювальні. Неотруйними стисненими газами, які не становлять загрози займання, можуть бути будь-які речовини, які здійснюють в упаковці абсолютний тиск 280 кПа або вище при 20 °C.

Підклас 2.3: Токсичні гази. Можуть травмувати легені під час вдихання і призводити до летального результату. Токсичний газ – пароподібна речовина, що випаровується при тиску 101,3 кПа і 20 °C. Вона отруйна або ймовірно токсична при значенні ЛК₅₀ не більше 5000 мл / м³.

Небезпечні вантажі 2 класу: вогнегасники, аерозолі, газові балончики, розчин для амонізації добрив, інсектициди, холодоагенти, запальнички, ацетилен, оксіацетілен, сполуки азоту, гелію, водню, кисню, бутан, пропан, етан, метан, диметиловий ефір, пропен, пропилен, етилен.

опасные грузы 3 классаКлас 3: Легкозаймисті рідини

Легкозаймисті при 61 °C і вище. Верхня межа ООН для класу 3 зазвичай становить 60 °C, вище цього температурного показника речовину дозволено перевозити.

Легкозаймисті рідини діляться на 3 підгрупи:

  • з температурою спалаху нижче -18 °C;
  • з температурою спалаху від -18 °C до 23 °С;
  • з температурою спалаху від 23 °C.

Небезпечні вантажі класу 3: ацетон, клей, дизпаливо, фарби, лаки, парфумерні продукти, рідке біопаливо, кам’яновугільна смола, нафта, газойль, сланцева олія, смоли, скипидар, карбаматні інсектициди, хлорорганічні і фосфорорганічні пестициди, складні і прості ефіри, етанол, бензол, бутанол, діхлорпропен, діетиловий ефір, ізобутанол, метанол, октанол.

опасные грузы 4 классаКлас 4: Легкозаймисті тверді речовини

Виділяють легкозаймисті гази або можуть займатися самі по собі, вступаючи з водою в контакт.

Підклас 4.1: Тверді десенсибілізовані вибухові речовини, легкозаймисті тверді та самореактивні речовини.

Сюди входять:

  • самореактивні (термічно нестійкі) матеріали – текучі субстанції, у вигляді пасти, вироби в гранулах, порошки;
  • десенсибілізовані вибухові речовини – тверді матеріали, схильні до швидкого займання від зовнішніх іскор або полум’я, через тертя. Схильні до хімічного розпаду, перевищуючи певну температурну межу, під час ударів або при недостатньому розведенні.

Підклас 4.2: Самозаймисті речовини. Спалахують, змішуючись з киснем. Бувають твердими або рідкими. Умови зберігання передбачають герметично закриті упаковки або зберігання в рідкому вигляді під інертним газом.

Підклас 4.3: Легкозаймисті речовини, що вступають у контакт з водою. Виділяють їдкий газ при контакті з H2O у вигляді пари або рідини. Щоб уникнути займання, потрібно зберігати речовини подалі від вологи.

Небезпечні вантажі 4 класу: лужні метали, металеві порошки, фосфід алюмінію, натрієві батареї, запальнички, сірники, вугілля, целулоїд, церій, копра, масляні волокна, фероцерій, оксид заліза, металдегід, нітроцелюлоза, фосфор, сірка.

опасные грузы класс 5.1Клас 5: Окислювачі та органічні пероксиди

Вступають у реакцію з органічними пестицидами і киснем.

Підклас 5.1: речовини, що окислюють (агенти). Стають хімічно активними матеріалами через високий вміст кисню. Можуть реагувати з пальними матеріалами, і викликати спалах. Істотне підвищення температурних меж може призвести до вибуху.

Підклас 5.2: Органічні пероксиди. Їх молекула складається з органічного вуглецю у зв’язку з пероксидом, поєднання яких здатне спалахнути. Нестабільні і вибухонебезпечні речовини при втраті оптимальної температури здатні розкладатися, призводячи до неконтрольованого горіння.

Небезпечні вантажі 5 класу: аміачно-нітратні добрива, хлорати, нітрити, перхлорати, перманганати, персульфати, хімічні генератори кисню і т.д.

Клас 6: Токсичні та інфекційні речовини

опасные грузы 6 класса

Шкодять здоров’ю людей або тварин під час неправильних умов перевезення.

Підклас 6.1: Токсичні речовини. Можуть призвести до смерті або нашкодити здоров’ю людини, коли їх вдихають, проковтують або наносять на шкіру.

Підклас 6.2: Інфекційні речовини. Містять патогенні мікроорганізми – бактерії, віруси, рикетсії, паразити і грибки, або інші агенти, здатні викликати захворювання у людей або тварин.

Небезпечні вантажі 6 класу: біомедичні відходи, біологічні зразки, барвники, карбаматні пестициди, алкалоїди, аліл, кислоти, арсенати, арсеніти, ціаніди, тіоли, меркаптани, крезоли, з’єднання барію, сполуки миш’яку, берилію, свинцю, ртуті, нікотину, селену, сурма, метаванадат амонію, адіподінітріл, хлороформ, діхлорметан, гексахенлорфен.

опасные грузы 7 классаКлас 7: Радіоактивні матеріали

Радіоактивним називають будь-який матеріал, який містить радіонукліди з питомою активністю вище 2 нКі/г. Радіонуклід – це атом з нестабільним ядром, схильний до радіоактивного розпаду.

Небезпечні вантажі 7 класу: радіоактивні руди, медичні ізотопи, урановий концентрат, прилади для вимірювання щільності, суміш продуктів розподілу, об’єкти з поверхневим радіоактивним забрудненням, ізотопи цезію, іридію, америцію, радію, урану, гексафторид урану.

Компанія «Гуд Логістік» працює з небезпечними вантажами усіх класів. Наші фахівці пройшли міжнародну сертифікацію IATA і знають всі нюанси в оформленні відповідної документації, правил упаковки та перевезення товарів даного типу. Отримати консультацію про доставку вогненебезпечних, токсичних та інших речовин можна за телефоном 0 800 300 577, а також у формі заявки.

опасные грузы 8 классаКлас 8: Їдкі та корозійні речовини

Руйнують або пошкоджують живу тканину, а також речі або матеріали під час контакту з ними. У разі витікання ведуть до пошкодження і навіть знищення товарів, людей або транспорту.

До корозійних речовин відносять: акумуляторні кислоти, ртуть, акумуляторну рідину, касети паливних елементів, барвники, рідину для вогнегасників, формальдегід, фарби, алкілфеноли, аміни, поліаміни, сульфіди, полісульфіди, хлориди, хлорсилани, бром, циклогексиламін, соляна, сірчана, азотна кислоти, фтористий водень, йод, морфолин.

Клас 9: Інші небезпечні вантажі

У цей розділ включені небезпечні речовини і предмети, що не належать до інших класів. Це екологічно небезпечні речовини, субстанції, які перевозять при підвищених температурах, генномодифіковані організми, намагнічені предмети і матеріали, регульовані авіацією.

опасные грузы 9 классаНебезпечні вантажі 9 класу: сухий лід, гранульований полістирол полімер, аміачно-нітратні добрива, крокидолит, іонно-літієві батареї, літієво-металеві батареї, двигуни на паливних елементах, небезпечні вантажі в приладах, генетично модифіковані організми і мікроорганізми, комплекти хімічних речовин, аптечки першої допомоги, рятувальні засоби, модулі подушок безпеки, пластмасова формовочна маса, продукти з рицини, поліхлоровані біфеніли, поліхлоровані терфеніли, дібромдіфторметан, бензальдегід.

Компанія «Гуд Логістік» допоможе оформити і перевезти небезпечні вантажі будь-якого класу. Ми виконуємо роботи з завантаження та розвантаження, готуємо вантажі до перевезення, маркуємо відповідно до класифікатора (знаки небезпеки IATA), реєструємо та декларуємо вантаж, допомагаємо отримати дозвіл на перевезення небезпечних вантажів, виконуємо вимоги з їх упаковки та зберігання.

Необхідна доставка небезпечних вантажів? Звертайтеся до нас за телефоном 0 800 300 577 або у формі заявки.

Є питання ?

Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете дізнатися тарифи, будь ласка, заповніть форму і наші фахівці зв’яжуться з вами протягом найближчого часу.

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Вам не доведеться витрачати свій час на пошук і комунікацію зі страховими компаніями

НАДІЙНІСТЬ

Ми співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями, які надають якісний страховий захист

НАЙКРАЩИЙ СЕРВІС

Ми завжди орієнтовані на результат і прагнемо допомогти нашим клієнтам вирішити всі їх проблеми

Популярні статті

Топ-5 тенденцій майбутнього, які докорінно змінять логістику
Топ-5 тенденцій майбутнього, які докорінно змінять логістику Швидкість...
Топ-6 переваг вантажних авіаперевезень
Топ-6 переваг Авіа доставки вантажів Авіаперевезення є ключовим...
10 термінів міжнародних вантажоперевезень
10 термінів міжнародних вантажоперевезень Основні терміни доставки всіх...
Scroll Top
Загрузите Ваше резюме:
Выбрать файл:
Завантажте Ваше резюме:
Вибрати файл:
Upload your resume:
Select file: